Centrum pro rodiny

O NAOMI, rodinném centru v Prachaticích

středisko Husitské diakonie Církve československé husitské

RC NAOMI je středisko Husitské diakonie, které oficiálně vzniklo 17. ledna 2022 a naším zřizovatelem je Církev československá husitská. Jsme církevní a sociální (diakonickou) institucí, která je určena především pro práci s rodinou v sociální a volnočasové oblasti.

Již v roce 2021 se začala vytvářet aktivity typu pomoc sociálně slabším distribucí potravin, oblečení a nábytku nebo pořádání různých akcí. To vše jsme organizovali pod záštitou náboženské obce Církve československé husitské. Lidé, kteří se na náboženskou obec obraceli, potřebovali mnohdy nejen materiální pomoc, ale také sociální poradenství a duchovní podporu. Rozhodlo se tedy, že se založí diakonické středisko pro rodiny. Zakladatelkou a ředitelkou Naomi je Mgr. Petra Vašinová.

V loňském roce se v Naomi zrealizovaly sice pouze dvě akce (Dejte knihám druhý život a Úvod do kontaktního rodičovství), ale také se aktivně připravovalo na činnost v roce 2023. Začal se domlouvat a připravovat přesun komunity rodičů – především maminek s dětmi do tří let z končícího komunitního centra v Dubu, které tam vedla organizace Impakt. Poskytnutím prostor Naomi
podpořila náboženská obec Husůva sboru v Prachaticích pod vedením duchovního Bc. Samuela Vašina. Vybavení prostor bylo financováno z prostředků Husitské diakonie.

V roce 2022 byl také podal návrh k Místní akční skupině Šumavsko na podporu aktivit pro rodiče s dětmi, který byl podpořen a podařilo se tak zajistit od roku 2023 financování lektorky aktivit pro
rodiče s dětmi. Komunita rodičů se od ledna schází pravidelně jednou týdně v prostorách Naomi pod názvem Světýlka, která vede Veronika Sýkorová, DiS. Doplňkovou činností klubu pro rodiče s dětmi,
která je také financována z fondů EU přes MAS Šumavsko a bude probíhat v prostorech NAOMI, jsou přednášky, semináře a workshopy na podporu rodičovských kompetencí nejen pro Světýlka, ale také pro širokou veřejnost. První seminář proběhne 14. března od 16:30 hodin na téma Podpora řečového vývoje u předškolních dětí s paní logopedkou Mgr. Leonou Červíkovou. Předpokládáme, že u nás bude MAS Šumavsko pořádat tyto akce zhruba 1 za měsíc.

Dále se do našich prostor přesunula další komunita rodičů s dětmi v rámci aktivity podpořené MAS Šumavsko s názvem Malí badatelé. Ta je určena pro předškolní a školní děti, i jejich rodiče. Naomi jim poskytuje zázemí také jedenkrát týdně.

V roce 2022 se také pracovalo na přípravách celoročního cyklu seberozvojových podvečerů pro ženy s názvem Návrat k sobě, který začal od začátku roku 2023. Lednová i únorová účast žen na Návratu k sobě byla až překvapivě vysoká, vládla příjemná a bezpečná atmosféra. Ženy se věnovaly pod vedením průvodkyně tématu sebehodnoty a péče o vnitřní dítě. V úterý 21. března od 17 hodin proběhne třetí seminář, tentokrát na téma Ženská cykličnost v osobním, rodinném a pracovním životě. Lektorkou toho projektu je Bc. Ludmila Pešková, ACC – koučka osobního rozvoje
s mezinárodní certifikací v koučinku. Nositelkou myšlenky a koordinátorkou projektu je Mgr. Martina Vondrušková. V současné době máme zažádáno o finanční podporu na tuto aktivitu u města
Prachatice a Plzeňské diecéze.

Rodinné centrum Naomi je sice organizace s krátkou historií, ale je jedním ze středisek Husitské diakonie, jejímž zřizovatelem je Církev československá husitská. Ta vznikla v roce 1920 a v roce 1924 zvolila sociální výbor a zřídila Ústředí sociální práce Církve československé. Organizovala charitativní bazary, sbírky, plesy, divadelní představení apod. Naomi se tedy opírá o organizaci s dlouhou a bohatou historií, se kterou od doby svého vzniku intenzivně spolupracuje.

Spolupracujeme také s místní komunitní zahradou Getsemany, na které se již uskutečnilo a bude uskutečňovat mnoho našich akcí a NO CČSH v Husinci sídlící v Prachaticích.

Autorka: Martina Vondrušková

Mezi naše podporovatele patří Plzeňská diecéze CČSH.

Najdete nás i na Facebooku.